Aktuella flöden och nivåer i Mölndalsån och Göta Älv 2021-03-07 09:05
MätplatsVattennivå (RH2000)Nivå nedströms dämme (RH2000)Flöde/tappning (m³/s)Undre riskgräns (RH2000)Övre riskgräns (RH2000)
Nedsjöns dämme 121,19119,670,7 119,12 121,97
Härsjö dämme 90,83 0,15 89,46 91,66
Arketjärn -   54,54 54,95
Landvettersjöns dämme 54,6751,451,2 54,54 54,95
Rådasjön 49,42   49,14 49,72
Stensjö dämme 49,41 1,2 49,14 49,72
Kålleredsbäcken 8,33   7,76 9,55
Mölndal C - - 1,25 2,00
Skårs led 1,37   1,25 2,00
Levgrensvägen 1,39 0 1,25 2,00
Gårda dämme 1,410,103 1,25 1,55
Slussen 1,400,010 1,25 1,55
Agnesberg 0,19    
Lärjeholm 0,18    
Tingstad 0,03    
Eriksberg -0,02    
Torshamnen -0,08    
Om Mölndalsån  |  Vattenrapporter  |  Kontakt