Aktuella flöden och nivåer i Mölndalsån och Göta Älv 2018-10-17 11:09
MätplatsVattennivå (RH2000)Nivå nedströms dämme (RH2000)Flöde/tappning (m³/s)Undre riskgräns (RH2000)Övre riskgräns (RH2000)
Nedsjöns dämme 120,77119,650,6 119,12 121,97
Härsjö dämme - - 89,46 91,66
Arketjärn 54,70   54,54 54,95
Landvettersjöns dämme 54,6751,270,3 54,54 54,95
Rådasjön 49,38   49,14 49,72
Stensjö dämme 49,37 0,4 49,14 49,72
Kålleredsbäcken -   7,76 9,55
Mölndal C 1,24 1,74 1,25 2,00
Skårs led 1,33   1,25 2,00
Levgrensvägen 1,37 0,7 1,25 2,00
Gårda dämme 1,370,321,3 1,25 1,55
Slussen 1,360,210,47 1,25 1,55
Agnesberg 0,28    
Lärjeholm 0,36    
Tingstad 0,28    
Eriksberg 0,25    
Torshamnen -    
Om Mölndalsån  |  Vattenrapporter  |  Kontakt