Aktuella flöden och nivåer i Mölndalsån och Göta Älv 2018-02-22 01:45
MätplatsVattennivå (RH2000)Nivå nedströms dämme (RH2000)Flöde/tappning (m³/s)Undre riskgräns (RH2000)Övre riskgräns (RH2000)
Nedsjöns dämme 121,24119,841,3 119,12 121,97
Härsjö dämme 90,81 0,72 89,46 91,66
Arketjärn -   54,54 54,95
Landvettersjöns dämme 54,6851,542,4 54,54 54,95
Rådasjön 49,50   49,14 49,72
Stensjö dämme 49,44 3,4 49,14 49,72
Kålleredsbäcken 8,37   7,76 9,55
Mölndal C 1,58 2,87 1,25 2,00
Skårs led 1,42   1,25 2,00
Levgrensvägen 1,40 4,07 1,25 2,00
Gårda dämme 1,420,043,5 1,25 1,55
Slussen 1,42-0,210,85 1,25 1,55
Agnesberg -0,03    
Lärjeholm -0,01    
Tingstad -0,16    
Eriksberg -0,26    
Torshamnen -    
Om Mölndalsån  |  Vattenrapporter  |  Kontakt