Aktuella flöden och nivåer i Mölndalsån och Göta Älv 2018-09-21 07:33
MätplatsVattennivå (RH2000)Nivå nedströms dämme (RH2000)Flöde/tappning (m³/s)Undre riskgräns (RH2000)Övre riskgräns (RH2000)
Nedsjöns dämme 120,62119,600,4 119,12 121,97
Härsjö dämme - - 89,46 91,66
Arketjärn 55,31   54,54 54,95
Landvettersjöns dämme 54,6551,420,7 54,54 54,95
Rådasjön 49,38   49,14 49,72
Stensjö dämme 49,35 2,9 49,14 49,72
Kålleredsbäcken 8,48   7,76 9,55
Mölndal C 1,59 2,72 1,25 2,00
Skårs led 1,41   1,25 2,00
Levgrensvägen 1,42 2,89 1,25 2,00
Gårda dämme 1,430,364 1,25 1,55
Slussen 1,420,190,85 1,25 1,55
Agnesberg 0,49    
Lärjeholm 0,49    
Tingstad 0,35    
Eriksberg 0,28    
Torshamnen -    
Om Mölndalsån  |  Vattenrapporter  |  Kontakt