Aktuella flöden och nivåer i Mölndalsån och Göta Älv 2021-05-15 12:29
MätplatsVattennivå (RH2000)Nivå nedströms dämme (RH2000)Flöde/tappning (m³/s)Undre riskgräns (RH2000)Övre riskgräns (RH2000)
Nedsjöns dämme 121,34120,233,3 119,12 121,97
Härsjö dämme 90,97 1,01 89,46 91,66
Arketjärn -   54,54 54,95
Landvettersjöns dämme 54,6851,736,4 54,54 54,95
Rådasjön 49,68   49,14 49,72
Stensjö dämme 49,58 9,9 49,14 49,72
Kålleredsbäcken 8,97   7,76 9,55
Mölndal C 1,99 6,78 1,25 2,00
Skårs led 1,54   1,25 2,00
Levgrensvägen 1,42 0 1,25 2,00
Gårda dämme 1,440,5111,8 1,25 1,55
Slussen 1,430,090,01 1,25 1,55
Agnesberg 0,27    
Lärjeholm 0,30    
Tingstad 0,18    
Eriksberg 0,14    
Torshamnen 0,15    
Om Mölndalsån  |  Vattenrapporter  |  Kontakt