Aktuella flöden och nivåer i Mölndalsån och Göta Älv 2020-01-21 05:57
MätplatsVattennivå (RH2000)Nivå nedströms dämme (RH2000)Flöde/tappning (m³/s)Undre riskgräns (RH2000)Övre riskgräns (RH2000)
Nedsjöns dämme 121,35120,283,6 119,12 121,97
Härsjö dämme 90,81 1,26 89,46 91,66
Arketjärn 54,74   54,54 54,95
Landvettersjöns dämme 54,67-4,4 54,54 54,95
Rådasjön 49,77   49,14 49,72
Stensjö dämme 49,60 10,2 49,14 49,72
Kålleredsbäcken 8,44   7,76 9,55
Mölndal C - - 1,25 2,00
Skårs led 1,51   1,25 2,00
Levgrensvägen 1,42 0 1,25 2,00
Gårda dämme 1,430,5410,1 1,25 1,55
Slussen 1,420,180,85 1,25 1,55
Agnesberg 0,52    
Lärjeholm 0,52    
Tingstad 0,33    
Eriksberg 0,26    
Torshamnen 0,39    
Om Mölndalsån  |  Vattenrapporter  |  Kontakt