Aktuella flöden och nivåer i Mölndalsån och Göta Älv 2018-08-15 01:51
MätplatsVattennivå (RH2000)Nivå nedströms dämme (RH2000)Flöde/tappning (m³/s)Undre riskgräns (RH2000)Övre riskgräns (RH2000)
Nedsjöns dämme 120,58119,670,7 119,12 121,97
Härsjö dämme - - 89,46 91,66
Arketjärn 54,72   54,54 54,95
Landvettersjöns dämme 54,6951,470,9 54,54 54,95
Rådasjön 49,38   49,14 49,72
Stensjö dämme 49,37 0,4 49,14 49,72
Kålleredsbäcken 8,30   7,76 9,55
Mölndal C 1,40 1,23 1,25 2,00
Skårs led 1,34   1,25 2,00
Levgrensvägen 1,37 0,85 1,25 2,00
Gårda dämme 1,370,061,3 1,25 1,55
Slussen 1,37-0,030,18 1,25 1,55
Agnesberg 0,07    
Lärjeholm 0,12    
Tingstad 0,03    
Eriksberg -0,02    
Torshamnen -    
Om Mölndalsån  |  Vattenrapporter  |  Kontakt