Aktuella flöden och nivåer i Mölndalsån och Göta Älv 2020-03-30 07:56
MätplatsVattennivå (RH2000)Nivå nedströms dämme (RH2000)Flöde/tappning (m³/s)Undre riskgräns (RH2000)Övre riskgräns (RH2000)
Nedsjöns dämme 121,27119,660,6 119,12 121,97
Härsjö dämme 90,87 0,15 89,46 91,66
Arketjärn 54,75   54,54 54,95
Landvettersjöns dämme 54,70-6,7 54,54 54,95
Rådasjön 49,36   49,14 49,72
Stensjö dämme 49,35 0,6 49,14 49,72
Kålleredsbäcken -   7,76 9,55
Mölndal C - - 1,25 2,00
Skårs led 1,22   1,25 2,00
Levgrensvägen 1,28 0 1,25 2,00
Gårda dämme 1,27-0,140,2 1,25 1,55
Slussen 1,25-0,250 1,25 1,55
Agnesberg -    
Lärjeholm 0,00    
Tingstad -    
Eriksberg -    
Torshamnen -0,21    
Om Mölndalsån  |  Vattenrapporter  |  Kontakt