Aktuella flöden och nivåer i Mölndalsån och Göta Älv 2022-01-18 10:47
MätplatsVattennivå (RH2000)Nivå nedströms dämme (RH2000)Flöde/tappning (m³/s)Undre riskgräns (RH2000)Övre riskgräns (RH2000)
Nedsjöns dämme 121,04119,720,8 119,12 121,97
Härsjö dämme 90,64 0,7 89,46 91,66
Arketjärn -   54,54 54,95
Landvettersjöns dämme --- 54,54 54,95
Rådasjön -   49,14 49,72
Stensjö dämme 49,44 7,9 49,14 49,72
Kålleredsbäcken -   7,76 9,55
Mölndal C - - 1,25 2,00
Skårs led -   1,25 2,00
Levgrensvägen - - 1,25 2,00
Gårda dämme 1,420,064,2 1,25 1,55
Slussen --- 1,25 1,55
Agnesberg 0,05    
Lärjeholm 0,10    
Tingstad 0,00    
Eriksberg -0,05    
Torshamnen 0,05    
Om Mölndalsån  |  Vattenrapporter  |  Kontakt