Aktuella flöden och nivåer i Mölndalsån och Göta Älv 2019-10-20 18:10
MätplatsVattennivå (RH2000)Nivå nedströms dämme (RH2000)Flöde/tappning (m³/s)Undre riskgräns (RH2000)Övre riskgräns (RH2000)
Nedsjöns dämme 121,32119,982 119,12 121,97
Härsjö dämme 90,43 0,88 89,46 91,66
Arketjärn 54,76   54,54 54,95
Landvettersjöns dämme 54,7052,057,3 54,54 54,95
Rådasjön -   49,14 49,72
Stensjö dämme 49,39 7,2 49,14 49,72
Kålleredsbäcken 8,72   7,76 9,55
Mölndal C 1,60 0 1,25 2,00
Skårs led 1,45   1,25 2,00
Levgrensvägen 1,41 0 1,25 2,00
Gårda dämme 1,420,338 1,25 1,55
Slussen 1,410,080,78 1,25 1,55
Agnesberg 0,15    
Lärjeholm -    
Tingstad 0,12    
Eriksberg 0,10    
Torshamnen 0,07    
Om Mölndalsån  |  Vattenrapporter  |  Kontakt