Aktuella flöden och nivåer i Mölndalsån och Göta Älv 2020-02-24 05:20
MätplatsVattennivå (RH2000)Nivå nedströms dämme (RH2000)Flöde/tappning (m³/s)Undre riskgräns (RH2000)Övre riskgräns (RH2000)
Nedsjöns dämme 121,46120,676,3 119,12 121,97
Härsjö dämme 90,88 2,23 89,46 91,66
Arketjärn 54,82   54,54 54,95
Landvettersjöns dämme 54,66-14,9 54,54 54,95
Rådasjön 50,12   49,14 49,72
Stensjö dämme 49,91 14,5 49,14 49,72
Kålleredsbäcken 8,21   7,76 9,55
Mölndal C - - 1,25 2,00
Skårs led 1,67   1,25 2,00
Levgrensvägen 1,43 0 1,25 2,00
Gårda dämme 1,450,759,8 1,25 1,55
Slussen 1,430,3713,18 1,25 1,55
Agnesberg 0,61    
Lärjeholm 0,65    
Tingstad 0,53    
Eriksberg 0,44    
Torshamnen 0,40    
Om Mölndalsån  |  Vattenrapporter  |  Kontakt