Aktuella flöden och nivåer i Mölndalsån och Göta Älv 2023-02-02 10:04
MätplatsVattennivå (RH2000)Nivå nedströms dämme (RH2000)Flöde/tappning (m³/s)Undre riskgräns (RH2000)Övre riskgräns (RH2000)
Nedsjöns dämme --- 119,12 121,97
Härsjö dämme 90,52 0,83 89,46 91,66
Arketjärn -   54,54 54,95
Landvettersjöns dämme 54,6751,7310 54,54 54,95
Rådasjön -   49,14 49,72
Stensjö dämme - - 49,14 49,72
Kålleredsbäcken 8,32   7,76 9,55
Mölndal C - - 1,25 2,00
Skårs led -   1,25 2,00
Levgrensvägen - 3,85 1,25 2,00
Gårda dämme 1,420,344,9 1,25 1,55
Slussen --0,68 1,25 1,55
Agnesberg 0,33    
Lärjeholm 0,32    
Tingstad 0,19    
Eriksberg 0,15    
Torshamnen 0,10    
Om Mölndalsån  |  Vattenrapporter  |  Kontakt